Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

Świadczenia pielęgniarskie w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach

 

Pielęgniarki szkolne sprawują opiekę profilaktyczną nad uczniami placówek szkolnych znajdujących na terenie miasta Złotoryja oraz w Szkole Podstawowej w Jerzmanicach-Zdroju.
Pielęgniarki wykonują świadczenia medyczne w gabinetach szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.00 wg określonych harmonogramów. Czas pracy pielęgniarek ustalany jest proporcjonalnie do liczby i sprawności uczniów zgodnie z odrębnymi w tym względzie przepisami.

 

Do zadań pielęgniarek medycyny szkolnej należy w szczególności:

 

  • Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie i dokumentowanie świadczeń profilaktycznych w tym organizowanie i przeprowadzanie grupowej profilaktyki fluorkowej,
  • wykonywanie i dokumentowanie świadczeń pomocy doraźnej,
  • wykonywanie świadczeń leczniczych i zabiegów na podstawie zleceń lekarskich u uczniów z chorobami przewlekłymi,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner