b1 

b2

 b3

I N S T R U K C J A

o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych zleconych przez Przychodnię Rejonową w Złotoryi

 

  • Lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Przychodni, po osobistym zbadaniu lub po zbadaniu za pośrednictwem TELEPORADY, jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na badania.
  • Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku TELEPORADY zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.
  • Pacjent ma prawo wyboru jednostki, która wykona zlecone badania diagnostyczne. Zlecone badania są bezpłatne dla pacjenta.
  • Przychodnia dokonuje poboru materiału dla wykonania badań Szczegółowa lista wykonywanych badań laboratoryjnych znajduje się w Rejestracji Przychodni.
  • Punkt pobrań w Przychodni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 9.30. Nie obowiązuje rejestracja pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w kolejności przyjścia. Telefon kontaktowy do Punktu pobrań – (76) 5065411
  • Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po wykonaniu poboru materiału do badań pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przyjęcie materiału.
  • Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych materiału pobranego przez Przychodnie pacjent może otrzymać na dwa sposoby:
  • w Przychodni w Gabinecie Zabiegowym ( tel. kontaktowy 76 5065420 ) w formie wydruku papierowego od godziny 16 następnego dnia po dniu pobrania materiału.
  • na stronie internetowej laboratorium wyniki.diag.pl po wpisaniu numeru zlecenia ( numer zlecenia jest to numer znajdujący się w prawym górnym rogu dokumentu otrzymanego w Punkcie pobrań ) i daty urodzenia. Wyniki będą dostępne po godzinie 16 w dniu pobrania materiału.