Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

Witamy!

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Celem działania Przychodni jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Podstawowym zadaniem Przychodni jest zapewnienie świadczeń medycznych w następujących zakresach:


1) podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) w tym:

 • Świadczenia lekarza POZ dla dorosłych,
 • Świadczenia lekarza POZ dla dzieci,
 • Świadczenia pielęgniarki POZ,
 • Świadczenia położnej POZ,
 • Świadczenia pielęgniarskie w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach,

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

3) leczenia stomatologicznego w gabinetach szkolnych.

 

Dodatkowe świadczenia medyczne
Miejsca udzielania świadczeń medycznych

Pogoda

Pogoda Złotoryja z serwisu

Miejscem udzielania świadczeń medycznych pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi jest: 

 • budynek przychodni przy ul. Kwiskiej 1 w Złotoryi,
 • gabinet stomatologiczny przy ul. Kolejowej 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi,
 • gabinet stomatologiczny przy Pl. Niepodległości 7 w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi,
 • gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach na terenie miasta Złotoryja i w Publicznej Szkole Podstawowej w Jerzmanicach Zdroju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
 • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner